VĂN PHÒNG

FREYA VIỆT NAM HIỆN TẠI CÓ 3 ĐỊA CHỈ

Hiện tại tất cả các máy móc, thiết bị đều đang được trưng bày và trải nghiệm tại văn phòng Hà Nội (172 Nguyễn Ngọc Nại)

Quý khách vui lòng hẹn lịch và đến làm việc tại địa chỉ trên! Cảm ơn quý khách!